CÔNG TY TNHH
TRUNG NGUYÊN

Chính sách đổi trả

Sản phẩm được đổi - trả trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận hàng
Sản phẩm khi đổi - trả phải đảm bảo:
     1. Chưa qua sử dụng
     2. Phải còn nguyên Tag của Nhà sản xuất hoặc của Trungnguyencorp.com.vn
Đổi sản phẩm:
     Các trường hợp được phép đổi sản phẩm:
     1. Sản phẩm lỗi của nhà sản xuất
     2. Trungnguyencorp.com.vn giao nhầm sản phẩm
     3. Trungnguyencorp.com.vn giao sản phẩm không đúng trong đơn hàng: Màu sắc, kích cỡ,...
 
​Trả sản phẩm & hoàn tiền:
     Các trường hợp được phép trả sản phẩm:
     1. Lỗi của nhà sản xuất và Trungnguyencorp.com.vn không còn sản phẩm cùng loại trong đơn hàng để đổi cho Khách hàng.
     2. Trungnguyencorp.com.vn giao nhầm sản phẩm và Trungnguyencorp.com.vn không còn sản phẩm cùng loại trong đơn hàng để đổi cho Khách hàng.
     3. Trungnguyencorp.com.vn giao sản phẩm không đúng trong đơn hàng: Loại, Màu sắc, kích cỡ,... và Trungnguyencorp.com.vn không còn sản phẩm cùng loại trong đơn hàng để đổi cho Khách hàng.
     Hoàn tiền: Trungnguyencorp.com.vn sẽ chịu chi phí trả hàng (nếu có) và hoàn lại tiền đã thanh toán (nếu có) cho Khách hàng.