CÔNG TY TNHH
TRUNG NGUYÊN

Liên hệ với chúng tôi

TRUNG NGUYEN CO.,LTD

196 Thoai Ngoc Hau St, Phu Thanh Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8).2217 9601
Fax: (+84-8) 6267 2981