CÔNG TY TNHH
TRUNG NGUYÊN

Hình thức thanh toán

TÀI KHOẢN THANH TOÁN :

I. TÀI KHOẢN CÔNG TY :

Tên Tài Khoản : CÔNG TY TNHH TRUNG NGUYÊN

Số Tài Khoản  : 100414851002858 

Mở tại ngân hàng EXIMBANK - Chi Nhánh Chợ Lớn, TP.HCM

 

II. TÀI KHOẢN CÁ NHÂN :

1/ Tên Tài Khoản  : NGUYỄN QUỐC VIỆN

Số tài khoản : 060131946204  SACOMBANK - CHI NHÁNH CỦ CHI, TP.HCM

 

2/ Tên Tài Khoản : NGUYỄN QUỐC VIỆN

Số Tài Khoản : 0371003765946  VIETCOMBANK-  CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH, TP.HCM 

 

Cám ơn Quý khách đã sử dụng tài khoản thanh toán .